Skip to content

TUNGKOL SA NICK HALL

Nick Hall ay ang Tagapagtatag at Pangulo ng Pulse Evangelism, may-akda ng aklat na Reset, at isa sa mga nangungunang evangelistic boses ngayon sa susunod na henerasyon. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa mahigit 330 milyong tao sa buong mundo at alam niyang hindi pa tapos ang Diyos.

“Ang aking buhay ay umiiral upang ilagay si Jesus sa pulso ng isang henerasyon.” –Nick Hall

Ang nagsimula noong 2006 bilang isang pananalig na ibahagi ang pag-asa ni Jesus sa kanyang kampus sa kolehiyo ay lumago sa isang pandaigdigang kilusan upang maabot ang nawala at magbigay ng kasangkapan sa ebanghelistang nakatuon sa pagbabago ng kanilang henerasyon ng Ebanghelyo sa lahat ng paraan na kinakailangan.

Naglilingkod din si Nick sa Executive Committee ng National Association of Evangelicals at bilang Presidente at CEO ng The Table Coalition. Nakatira siya sa Minneapolis, MN kasama ang kanyang asawang si Tiffany at tatlong anak.

NICK HALL

“Kailangan ng mga tao si Jesus, ngunit maririnig lamang nila ang Ebanghelyo kung may mga pinagkakatiwalaang mensahero.” – Nick Hall

Back To Top