Skip to content

Tumugon

Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo bilang resulta ng Anthem of Grace Good Friday Broadcast na ito, pakinggan natin ito. Mahal ka namin at gusto naming tanggapin ka sa pamilya ng Diyos!

Tulad ng anumang pamilya, ito ay hindi perpekto, ngunit ito ay naka-angkla sa biyaya at pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa ating lahat. Kaya abutin. Ibahagi ang iyong kwento. At tulungan ka nating lumakas sa iyong relasyon kay Jesus.

 

Makipag-chat sa Amin
MAGANDANG BIYERNES

MAGANDANG BIYERNES


Back To Top