Skip to content

Tumugon

Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Hesukristo bilang resulta ng Anthem of Grace Good Friday Broadcast na ito, ipaalam sa amin ang tungkol dito. Mahal ka namin at gusto ka naming tanggapin sa pamilya ng Diyos!

Tulad ng anumang pamilya, hindi ito perpekto, ngunit ito ay nakaangkla sa biyaya at pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa ating lahat. Kaya abutin mo. Ibahagi ang iyong kuwento. At hayaan mo kaming tulungan kang lumakas sa iyong relasyon kay Jesus.

 

Makipag-usap ka sa amin
MABUTING BIYERNES

MABUTING BIYERNES


Back To Top