Skip to content

ନିକ୍ ହଲ୍ ବିଷୟରେ |

ନିକ୍ ହଲ୍ ହେଉଛି ପଲ୍ସ ଇଭାନ୍ସେଲିଜିମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୁନ et ସେଟ୍ ପୁସ୍ତକ ର ଲେଖକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପି generation ଼ି ପାଇଁ ଆଜିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକାରୀ ସ୍ୱର | ସେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ 330 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ପି generation ଼ିର ନାଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ” ନିକ୍ ହଲ୍ |

2006 ମସିହାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭରସା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ iction ାସ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପୀ generation ିକୁ ସୁସମାଚାର ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି |

ନିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଭାନେଜିକାଲ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିରେ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ସମନ୍ୱୟର ସଭାପତି ତଥା ସିଇଓ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିଫାନି ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିନିନାପଲିସ୍, MN ରେ ରୁହନ୍ତି |

ନିକ୍ ହଲ୍ |

“ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବେ।” – ନିକ୍ ହଲ୍ |

Back To Top