Skip to content

درباره نیک هال

نیک هال بنیانگذار و رئیس Pulse Evangelism، نویسنده کتاب Reset، و یکی از صداهای پیشرو انجیلی امروز برای نسل بعدی است. او انجیل را به بیش از 330 میلیون نفر در سراسر جهان موعظه کرده است و می داند که خدا هنوز تمام نشده است.

“زندگی من برای قرار دادن عیسی در نبض یک نسل وجود دارد.” -نیک هال

آنچه در سال 2006 به عنوان اعتقاد به اشتراک امید عیسی در محوطه کالجش آغاز شد، به یک جنبش جهانی برای رسیدن به گمشدگان و تجهیز مبشر متعهد به تغییر نسل خود با انجیل به هر وسیله ضروری تبدیل شده است.

نیک همچنین در کمیته اجرایی انجمن ملی انجیلی ها و به عنوان رئیس و مدیر عامل ائتلاف جدول خدمت می کند. او با همسرش تیفانی و سه فرزندش در مینیاپولیس، MN زندگی می کند.

نیک هال

«مردم به عیسی نیاز دارند، اما تنها در صورتی انجیل را خواهند شنید که رسولان مورد اعتماد وجود داشته باشند.» – نیک هال

Back To Top