Skip to content

MGA MAPAGKUKUNAN

SUSUNOD NA HAKBANG

Tuwang-tuwa kami na tumugon ka sa Ebanghelyo! Sa ibaba ay isinama namin ang mga mapagkukunan para sa iyo upang matuto nang higit pa tungkol kay Jesus, makahanap ng isang komunidad, at tuklasin ang iyong layunin sa buhay. Kung interesado ka, gusto naming marinig ang iyong kuwento ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay at sumali ka sa koro ng Kamangha-manghang Biyaya na inaawit sa buong mundo.

Ipakilala si Jesus

5-Day Devotional

Mga Tool sa Pag-aaral ng Bibliya

Mga Makabagong Tool sa Ebanghelyo

Mga Mapagkukunan ng Bibliya

Patnubay sa Nilalaman ng Kristiyano

Pagtulong sa mga Pamilya na Umunlad

Tampok na Gospel Film

IBAHAGI ANG IYONG KUWENTO

Back To Top