Skip to content

Ndani historinë tuaj
e hirit

Hiri i mahnitshëm! sa i ëmbël tingulli,
Që shpëtoi një të mjerë; si unë!
Dikur kam humbur, por tani jam gjetur,
Isha i verbër, por tani shoh.
nga John Newton

Cila është historia juaj e hirit? Si e ka ndryshuar Jezusi jetën tuaj? Sido që të jetë, ne duam ta dëgjojmë!

Shkruaje atë

Regjistroni një video

Paraqisni interpretimin tuaj duke kënduar “Amazing Grace”

Lëreni botën të dijë se çfarë ka bërë hiri i Zotit në jetën tuaj!

Ndani historinë tuaj të hirit

Llojet e skedarëve të pranuar: mp4, m4v, mov, Maks. madhësia e skedarit: 50 MB.
Llojet e skedarëve të pranuar: mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov, Maks. madhësia e skedarit: 50 MB.
Back To Top