Skip to content

داستان خود را به اشتراک بگذارید
از لطف

لطف شگفت انگیز! چقدر صدای شیرین
که یک بدبخت را نجات داد. مثل من!
زمانی گم شده بودم اما اکنون پیدا شده ام
قبلا نابینا بودم ولی حالا می بینم.
توسط جان نیوتن

داستان لطف شما چیست؟ عیسی چگونه زندگی شما را تغییر داده است؟ هر چه هست، ما می خواهیم آن را بشنویم!

آن را بنویس

یک ویدیو ضبط کنید

اجرای خود را در حال خواندن “Amazing Grace” ارسال کنید

بگذارید دنیا بداند که لطف خدا در زندگی شما چه کرده است!

داستان GRACE خود را به اشتراک بگذارید

انواع فایل پذیرفته شده: mp4, m4v, mov, حداکثر حجم فایل: 50 MB.
انواع فایل پذیرفته شده: mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov, حداکثر حجم فایل: 50 MB.
Back To Top