Skip to content

Споделете историята си
на благодатта

Удивителна благодат! колко сладък е звукът,
Това спаси един нещастник; като мен!
Някога бях изгубен, но сега съм намерен,
Бях сляп, но сега виждам.
от Джон Нютон

Каква е вашата история за благодатта? Как Исус е променил живота ви? Каквото и да е то, искаме да го чуем!

Напишете го

Запис на видеоклип

Изпратете собственото си изпълнение на песента „Amazing Grace“.

Нека светът знае какво е направила Божията благодат в живота ви!

СПОДЕЛЕТЕ ИСТОРИЯТА СИ ЗА БЛАГОДАТТА

Приети типове файлове: mp4, m4v, mov, Макс. размер на файла: 50 MB.
Приети типове файлове: mp3, m4a, ogg, wav, mp4, m4v, mov, Макс. размер на файла: 50 MB.
Back To Top